40, 50, 60, 65 og 70 års jubilarer 2018

HJØRRING GYMNASIUM & HF-KURSUS vil gerne se sine jubilarer fredag den 29. juni kl. 11.00 i festsalen, når der er dimission.

Efter dimissionen er skolen vært ved en uformel sammenkomst samt rundvisning på skolen. Arrangementet slutter cirka kl. 13.15. Ønsker man ikke at deltage i dimissionen i festsalen, kan vi oplyse at denne slutter kl. 12.15.
Der vil være plads til alle og reserveret plads til 50, 60, 65 og 70 års jubilarerne. Hvis der er en kontaktperson fra klassen vil vi gerne placere navn og mail på hjemmesiden.

Tilmelding, gerne klassevis, senest 11. juni 2018 til skolesekretær Else Poulsen ep@hj-gym.dk Du kan tilmelde dig som kontaktperson enten ved at skrive, ringe eller sende en mail.

Ved tilmelding, husk at oplyse din årgang og klasse.
 

HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS
Skolevangen 23,
9800 Hjørring.

Tlf. 98 92 24 33

 

Kontaktpersoner 2018

40 års jubilarer

kontaktperson for 1978 z

Karen Nørgaard Petersen
Tlf.: 21667109
Mail: karennpetersen@gmail.com

 

Kontaktperson for 1978 cx

Karen Engell Dalsgaard
Tlf.: 8695 4767
mail: karen.engell.dalsgaard@gmail.com

 

kontaktperson for 1978 A

Flemming Andersen
Mobil: 30262440
Mail: flan@privat.dk

 

kontaktperson for 1978 P, q og r

Jesper Handskemager
Mobil: 40282532
Mail: jesperhandskemager@gmail.com
 

kontaktperson for 1978 v

Tinne Thomsen
Mobil: 22718685
Mail: tinnethomsen@gmail.com

 
Kontaktperson for 1978 U

Kirsten Overgaard Rasmussen (Nielsen)
Mail: kirsten@hosrasmussen.dk

 
 
 
 
 

50 års jubilarer


Kontaktperson for 1968 mz

Hanne Heiberg
Telefon: 61 28 27 13
Mail: hanne.heiberg@gmail.com

 
Kontaktperson for 1968 A

Hanne Refstrup
Mobil: 2623 2548
Mail: hanne.refstrup@gmail.com


Kontaktperson for 1968 3sb

Peter Kjældgaard
Telefon: 5192 4434
Mail: pogbkjaeldgaard@gmail.com
 

Kontaktperson for 1968 3Y

Lis Volden
Mobil: 5194 2856
Mail: voldenvan@webspeed.dk


kontaktperson for 1968 3 SC

Bodil Christensen
Mobil: 2926 2948
Mail: bac@acfarver.dk


Kontaktperson for 1968 3 mx

Anne Lise Nordahl
Mobil: 5127 2248
Mail: annelisenordahl@mail.dk

 

60 års jubilarer

 

65 års jubilarer

 

70 års jubilarer