Studieretning 11

Grundforløb
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Tysk B
Idræt C
Samfundsfag C
Matematik C
Fysik C
Naturvidenskabeligt forløb
Almen sprogforståelse
Almen studieforberedelse
2. semester
Dansk A
Historie A
Engelsk A
Idræt B
Idræt C
Samme kunstneriske fag som i grundforløbet
Samfundsfag C
Matematik C
Fysik C
Almen studieforberedelse
3. og 4. semester
Dansk A
Historie A
Engelsk A
Tysk A
Idræt C
Religion C
Biologi C
Kemi C
Psykologi C
Almen studieforberedelse
5. og 6. semester
Dansk A
Historie A
Engelsk A
Tysk A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Almen studieforberedelse
* Valg af kunstnerisk fag på B-niveau, kræver at du har haft faget på C-niveau i 1.g.