Studieretning 9

Grundforløb
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Idræt C
Samfundsfag C
Matematik C
Fysik C
Naturvidenskabeligt forløb
Almen sprogforståelse
Almen studieforberedelse
2. semester
Dansk A
Historie A
Engelsk A
Idræt C
2. fremmedsprog som valgt i grundforløbet
Samme kunstneriske fag som i grundforløbet
Samfundsfag B
Matematik C
Fysik C
Almen studieforberedelse
3. og 4. semester
Dansk A
Historie A
Engelsk A
Idræt C
2. fremmedsprog som valgt i grundforløbet
Samfundsfag B
Psykologi C
Religion C
Biologi C
Kemi C
Almen studieforberedelse
5. og 6. semester
Dansk A
Historie A
Engelsk A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Almen studieforberedelse
* Valg af kunstnerisk fag på B-niveau, kræver at du har haft faget på C-niveau i 1.g.
** Valg af Samfundsfag A i 3.g, kræver også valg af Matematik på B-niveau i 3.g.