ressourcerum - Almen Studieforberedelse (AT)

Identitet og formål
Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder.

Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt samarbejde samt styrke deres evne til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i et fremtidsorienteret perspektiv at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling. Desuden skal almen studieforberedelse styrke elevernes evne til at sammenholde viden og metoder mellem fag og bidrage til at kvalificere deres valg af fag i gymnasiet og deres valg af videregående uddannelse.

 

Ressourcerum

Mac, Safari: Højreklik på link og vælg at åbn i Ny fane og log på

Har I problemer med at åbne opgaverne i Safari, mac. Så download internet browseren Mozilla Firefox her....

 

Log på ressourcerummet via Wi-Fi , gør følgende:

Klik på link for at se fil, udfyld popup vindue med viste oplysninger.

hj-gym\Dit UNI-login brugernavn
Din UNI-login adgangskode

Klik på OK

Log på ressourcerummet via stationær PC, gør følgende:

Klik på link for at se fil, udfyld popup vindue med følgende oplysninger.

Dit UNI-login brugernavn
Din UNI-login adgangskode

Klik på OK
 

Mac, Safari: Højreklik på link og vælg at åbn i Ny fane og log på

Har I problemer med at åbne opgaverne i Safari, mac. Så download internet browseren Mozilla Firefox her....

 

Almenstudieforberedelse

Det anbefales at elever downloader zip fil hjemmefra, da det ellers vil tage alt for lang tid at hele klassen skal downloade på en og samme gang.

Klik her for download af 'almen studieforberedelse studentereksamen 2019' (ca. 650 MB)
Klik her for download af 'almen studieforberedelse Studentereksamen 2018'  (ca. 2,1 GB) tager ca. 10 min.
Klik her for download af  'almen studieforberedelse Studentereksamen 2017' (ca. 3,1 GB) tager ca. 10 min.
Klik her for download af 'almen studieforberedelse Studentereksamen 2016' (ca. 6,4 GB) tager ca. 20 min.

 

Kommunikation – muligheder og begrænsninger

Hent almen studieforberedelse Studentereksamen 2015 her
Ved klik på link til video, bliver film ikke indlæst korrekt.

Elever kan tilgå hele AT-opgaven med korrekt video indlæsning på elevfælles-drev via skolens stationære PC'er.

Ældre AT opgaver

 

Engelsk, *ZIP fil skal downloades og udpakkes

Engelsk B, 2018 - Vejledende opgavesæt 1( ny-stx-ENG/B)

Engelsk A, studentereksamen 25. maj 2016, delprøve 1 & 2

Engelsk A, studentereksamen 21. august 2015, delprøve 1 & 2

Engelsk A, studentereksamen 29. maj 2015, delprøve 1 og 2

Engelsk A, studentereksamen 26. maj 2015, delprøve 1 og 2

Engelsk A, opgave 1 Studentereksamen

Engelsk A, opgave 2 Studentereksamen

Engelsk A, opgave 3 Studentereksamen

Engelsk A, opgave 4 Studentereksamen

Engelsk A, eksamensopgave del 1 og del 2, 2014

 

Download tidligere eksamensopgaver

Dansk

 

Klik på link for at starte download

1stx141-DAN_n_A-22052014-2

stx_131-DAN_n_A-24052013

stx_131-DANn_A-30052013

stx_131-DANn_A-30052013-2

stx132-DAN_n_A-13082013

1stx121-DANn_A-25052012

2stx121-DANn_A-01062012

stx122-DANn_A-14082012

1frs111-DANn_A-18052011

2frs111-DANn_A-25052011

frs101-DANn_A-25052010

stx efteraar 2009

stx efteraar 2008

 

Spansk

Spansk A, Vejledende opgave 1, August 2015 *.ZIP fil skal downloads og udpakkes!