Matematikvejledning

Skolens matematikvejledere organiserer matematikscreening af alle nye elever for at finde ud af, om der er vanskeligheder, som kan afhjælpes gennem et tilbud om specifikke matematikkurser enten på hold eller individuelt.

Ved screeningerne opfanger vi også de elever, som har store matematikvanskeligheder. Den faglige betegnelse er dyskalkuli, også kaldet talblindhed. Talblinde elever kan ansøge om ekstra tid til eksamen i både mundtlige og skriftlige fag.

I øvrigt kan alle skolens elever selv henvende sig til matematikvejlederne, deres studievejleder eller en af deres lærere, hvis de ønsker hjælp. Undervisningen vil i alle tilfælde være baseret på den enkelte elevs behov.

I forbindelse med studiecafé er der også ofte mulighed for at få vejledning til matematikafleveringer og til specifikke matematikproblemer.

 

Skolen tilbyder matematikvejledning for elever, der har svært ved matematik.

I efteråret 2018 har matematikvejlederne træffetid udvalgte onsdage i tidsrummet 7.-8. modul i lokale 48a. Du kan sende en besked til os eller bare komme.
De udvalgte onsdage er i uge 34, 35, 37, 39, 41 og 44 og det vil også stå i toppen af lectio.

 

Matematikvejlederne er:
personale-Trine Mellemkjær Hylle.jpgTrine Mellemkjær Hylle, mail: tm@hj-gym.dk
personale-Hans Micheelsen.jpgHans Micheelsen, mail: hm@hj-gym.dk