Ledelse

 

personale-Elsebeth Gabel Austin.jpg

REKTOR ELSEBETH GABEL AUSTIN (AU)

Hovedområder: Overordnet ansvar for pædagogik, personale, økonomi og administration

 • Sekretær for skolens bestyrelse
 • Eksterne samarbejdspartnere
 • Ansættelse og afskedigelser
 • Klagesager
 • Elevsager (fx snyd og bortvisning)
 • Udbud og oprettelse af studieretninger, valgfag mm.
 • Løn- og tjenestetidsforhandlinger
 • Budget og regnskab, inkl. årsrapport
 • Personaleledelse/-sager, MU-samtaler og GRU-samtaler
 • Udviklingsprojekter
 • Elevrådskontakt

Telefon nr.: 99 23 45 00
Mail: au@hj-gym.dk

personale-Lars Peter Høgh.jpg

VICEREKTOR LARS HØGH (LH)

Hovedområder: Arbejds- og undervisningsmiljø, bygninger, økonomi, inventar og udstyr

 • Rektors stedfortræder
 • Personaleledelse/ -sager i samarbejde med rektor
 • Økonomi i samarbejde med rektor
 • Arbejdsmiljøleder, formand for arbejdsmiljøudvalget, herunder planlægning og afvikling af arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøundersøgelser
 • Bygninger og inventar, herunder nybyggeri, vedligeholdelse af bygninger og lokaler
  i samarbejde med pedellen, kontakt til teknikere, håndværkere og leverandører
 • Formand for bygningsudvalget, samarbejde med faggrupper om renovering og
  indretning af lokaler
 • Tilsyn med pedelopgaver
 • Afholdelse af MU-samtaler og GRU-samtaler

Telefon nr.: 99 23 45 01
Mail: lh@hj-gym.dk

personale-Rikke-Sommer-Eriksen.jpg

UDDANNELSESCHEF RIKKE SOMMER ERIKSEN (RE)

Hovedområder: Løn, efteruddannelse og time- og fagfordeling, HF

 • Time- og fagfordeling
 • Holdoprettelse og valghold
 • Ferieplan
 • HF: øvrigt
 • Lektionsfordeling og skriftlig elevtid
 • Afholdelse af MU-samtaler
 • Kurser/efteruddannelse
 • Lærerløn, herunder timeregnskab, ferieregnskab
 • Lectio, herunder skemaændringer
 • Planlægning af SSO

Telefon nr.: 99 23 45 04
Mail: re@hj-gym.dk

personale-Vibe Skibdal Schmidt.jpg

UDDANNELSESCHEF VIBE SKIBDAL SCHMIDT (VI)

Hovedområder: Eksamen, stx og brobygning.

 • Eksamen (herunder behandling af ansøgninger om dispensationer i forh.
  til vilkår ved prøver)
 • Karakterer
 • Stx: øvrigt
 • Overordnet planlægning af AT
 • Overordnet koordination af NV
 • Studierejser og ekskursioner
 • Forældrekonsultationer
 • Afholdelse af MU-samtaler
 • Studiecafé
 • Lectio, herunder skemaændringer
 • Team-Danmark elever
 • Brobygning til folkeskoler, optagelsesprøver og kontakt til UU

Telefon nr.: 99 23 45 02
Mail: vi@hj-gym.dk

personale-Thomas Kaptain.jpg

UDDANNELSESCHEF THOMAS KAPTAIN (TK)

Hovedområder: Stx, time- og fagfordeling

 • Time- og fagfordeling
 • Planlægning af SRP, SRO og dansk-historieopgaven
 • Stx: øvrigt
 • Årsplan
 • Skolefest
 • Forældrekonsultationer
 • Introforløb for nye elever
 • Introduktion til nye lærere
 • Afholdelse af MU-samtaler
 • Pædagogisk udvalg
 • Kontakt til Studievalg Nord
 • Sikkerhedsudvalg (rep. for udd.chef-gruppen)
 • Lectio, herunder skemaændringer
Telefon nr.: 99 23 45 03
Mail: tk@hj-gym.dk