ELEVRÅD

Elevrådet på Hjørring Gymnasium STX & HF Kurser er et aktivt og indflydelsesrigt organ, hvis opgave det er at varetage elevernes stemme for at sikre så godt et studieliv som muligt. Som elever har vi i elevrådet mulighed for at løfte et fælles ansvar og føre ideer ud i livet, som gavner vores skolekammerater og os selv.

ELEVRÅDSFORMÆND 2017 - 2018

 

2y-William Peter Jensen_elevraad.jpg

William Jensen, 2. Y

2u-Mikkel-Sebastian-Lundsgaard-Brøndt_elevraad.jpg

Mikkel Brøndt, 2.u (forår 2018)