Print

STX – det almene gymnasium

STX er en 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse for dig, der har lyst til at prøve kræfter med en masse forskellige fag inden for de forskellige fagområder. STX er den bredeste og mest fleksible ungdomsuddannelse, hvor du får et rigtigt godt grundlag til at tage en videregående uddannelse. Med en STX får du adgang til samtlige videregående uddannelser i landet, afhængigt af valg af studieretning og valgfag.

Uddannelsen er opbygget af ½ års grundforløb og 2½ års studieretningsforløb. Begge forløb indeholder en kerne af obligatoriske fag.

Efter grundforløbet vælger man sig ind på en studieretning med to/tre studieretningsfag, der har ens særlige interesse. Allerede ved optagelsen oplyser man, hvilken studieretning man er særligt interesseret i, men det endelige valg sker i slutningen af grundforløbet - d. 1. december.

På studieretningen har man både studieretningsfag og de obligatoriske fag på samme hold. Herudover har man mulighed for at tage frie valgfag på tværs af studieretningsholdene. Antallet af valgfag varierer fra studieretning til studieretning.