Print

Udvalg

Samarbejdsudvalg (SU)

 • Elsebeth Gabel Austin (formand)
 • Lars Høgh (Ledelsen)
 • Selim Madani (lærerrep.)
 • Dorthe Raunstrup (Reng/Pedel)
 • Lone Bendtsen (TR)
 • Martin Christiansen (TR)
 • Michael K. Jensen (HK rep.)
 • Frank Skov (AMR)
 • Mogens Eriksen (Ledelsen)

Arbejdsmiljøudvalg (AMU)

 • Thomas Kaptain
 • Frank Skov
 • Johnny Søndergaard Lundberg
 • Bo Vandkjær Rasmussen
 • Lars Høgh
 • Mogens Grover Eriksen
 • Jan Anderson

Oversigt over PR-Udvalg 2017 - 2018