Print

Pædagogiske Principper

På Hjørring Gymnasium og Hf-kursus følges nedenstående pædagogiske principper:

  • undervisningen foregår i gensidig respekt
  • undervisningen er dialogbaseret og inddrager eleverne
  • der anvendes varierede undervisningsmetoder for at fremme formidlingen
  • informationsteknologi er integreret i undervisningen og anvendes med faglig relevans
  • undervisningen tager udgangspunkt i synlige læringsmål og styrkelse af elevernes kendskab til egne læringsstrategier
  • eleverne får løbende feedback på det faglige arbejde og deres skriftlige afleveringer

Se Pædagogisk principper her... (d. 7. februar 2017)