Print

Eleverne har i år følgende destinationer: Werder, Shijiazhuang, Iowa, Chantada, London

Lørdag den 18. marts 2017 kl. 14.30-16.00 har vi igen kulturcafe hvor lektor i kunsthistorie Hans Jørgen Frederiksen vil holde foredrag om ”Ord og...

Rochelle er udvekslingselev fra Australien og har været hos os siden januar

DEBATholdet deltager i den international debatturnering i Zagreb

I denne weekend har holdet Breaking Bad Bricks (Anne Christensen, Emil Fulei Lykke Aagreen og Uffe Lauge Christensen) fra 3u og underviser Henrik Just...

1. runde af matematikkonkurrencen Georg Mohr er overstået med flot resultat

Innovation og intensitet var igen i højsædet i Mediateket fra fredag den 11. november til lørdag den 12. november

Mandag d. 31/11 havde seks af skolens 2.g'ere med enten samfundsfag B eller samfundsfag A besøg af Europabevægelsen til en EU-dag.

Alle vores 2. g elever tager på studierejser i denne uge

Videnskabsjournalist Søren Hebsgaard besøgte Hjørring Gymnasium & HF med et helt fantastisk foredrag om "Mig og min smarte telefon"