Print

Studievalg Nordjylland

Som elev på gymnasiet vil du i løbet af din skoletid møde to forskellige vejledere, der kan fortælle dig om dine muligheder, når du skal planlægge din fremtid: Skolens egne studievejledere og Studievalgs vejleder.

Skolens egne vejledere kan hjælpe dig med alt, der har med din gennemførelse af gymnasiet at gøre. Studievalgs vejleder ved til gengæld en hel masse om videregående uddannelse og erhverv. Hvis du derfor har brug for en afklaring af dine fremtidige muligheder for videregående uddannelse, er det Studievalgs vejleder, du skal henvende dig til.

Hvem er Studievalg Nordjylland?
Studievalg Nordjylland er et regionalt vejledningscenter under Uddannelsesministeriet. De har ansat vejledere, der har en bred viden om mulighederne for videregående uddannelse og erhverv i hele Danmark.

Se mere om Studievalg Nordjylland på www.studievalg.dk/nordjylland.
På Hjørring Gymnasium og hf er det Anette Molsgaard Larsen, der er din lokale Studievalg-vejleder.

Anette Molsgaard Larsen

I løbet af din tid på skolen kommer Anette på besøg flere gange for at holde oplæg om uddannelsessystemet, om valg af videregående uddannelse og erhverv, om ansøgning og optagelse på en videregående uddannelse mv.

Kontakt til Studievalgs vejleder
Anette har desuden træffetid på Hjørring Gymnasium og hf ca. en gang om måneden. I forbindelse med de faste træffetider har du mulighed for at få en individuel samtale om dine spørgsmål, overvejelser og ønsker i forbindelse med dit valg af videregående uddannelse. Træffetiderne kan ses på skolens opslagstavler og i Lectio.

Træffetiderne afvikles i lokale 11a, og du kan booke en tid på www.bookstudievalgnordjylland.dk. Her vælger du ”Hjørring Gymnasium og hf” på skolelisten. Dernæst vælges den dato og det tidspunkt, du ønsker at booke, og du skal til slut angive dine kontaktoplysninger. Du får en kvittering for din booking pr. mail og siden en sms-påmindelse på dagen for træffetiden.

Du kan også træffe Anette pr. telefon 99 40 39 04 eller pr. mail aml@studievalg.dk

Vejledningen er et tilbud til dig, og du er altid velkommen – også efter at du er færdig med gymnasiet.

Information om videregående uddannelse?
Der er mange ting, som du selv kan gøre for at få information om videregående uddannelse og erhverv. Du kan fx bruge uddannelsesportalen www.UG.dk.

Her kan du finde information om næsten alt, der har med uddannelse og erhverv at gøre. Du kan fx finde ud af, hvordan forskellige uddannelser er opbygget, hvor du kan tage dem, og hvilke adgangskrav de har. Der er også links til uddannelsesstedernes hjemmesider, hvor du kan hente mere detaljeret information om lige præcis den uddannelse, du er interesseret i.