Print

Ledelse

Rektor Elsebeth Gabel Austin (AU)

Hovedområder: Overordnet ansvar for pædagogik, personale, økonomi og administration

 • Sekretær for skolens bestyrelse
 • Eksterne samarbejdspartnere
 • Ansættelse og afskedigelser
 • Klagesager
 • Elevsager (fx snyd og bortvisning)
 • Udbud og oprettelse af studieretninger, valgfag mm.
 • Løn- og tjenestetidsforhandlinger
 • Budget og regnskab, inkl. årsrapport
 • Personaleledelse/-sager, MU-samtaler og GRU-samtaler
 • Udviklingsprojekter
 • Elevrådskontakt

Telefon nr.: 99 23 45 17 
Email: AU@hj-gym.dk

Vicerektor Lars Høgh (LH)

Hovedområder: Arbejds- og undervisningsmiljø, bygninger, økonomi, inventar og udstyr

 • Rektors stedfortræder
 • Personaleledelse/ -sager i samarbejde med rektor
 • Økonomi i samarbejde med rektor
 • Arbejdsmiljøleder, formand for arbejdsmiljøudvalget, herunder planlægning og afvikling af arbejdspladsvurdering og undervisningsmiljøundersøgelser
 • Bygninger og inventar, herunder nybyggeri, vedligeholdelse af bygninger og lokaler i samarbejde med pedellen, kontakt til teknikere, håndværkere og leverandører
 • Formand for bygningsudvalget, samarbejde med faggrupper om renovering og indretning af lokaler
 • Tilsyn med pedelopgaver
 • Afholdelse af MU-samtaler og GRU-samtaler

Telefon nr.: 99 23 45 01
Email: LH@hj-gym.dk

Uddannelseschef Rikke Sommer Eriksen (RE)

Hovedområder: Løn, efteruddannelse og time- og fagfordeling
Time- og fagfordeling

 • Holdoprettelse og valghold
 • Ferieplan
 • Lektionsfordeling og skriftlig elevtid
 • Afholdelse af MU-samtaler
 • Kurser/efteruddannelse
 • Lærerløn, herunder timeregnskab, ferieregnskab
 • Lectio, herunder skemaændringer

Telefon nr.: 99 23 45 04
Email: RE@hj-gym.dk

Uddannelseschef Vibe Skibdal Schmidt (VI)

Hovedområder: Eksamen, stx og brobygning.

 • Eksamen (herunder behandling af ansøgninger om dispensationer i forh. til vilkår ved prøver)
 • Karakterer
 • Stx: øvrigt
 • Overordnet planlægning af AT
 • Overordnet koordination af NV
 • Studierejser og ekskursioner
 • Forældrekonsultationer
 • Afholdelse af MU-samtaler
 • Studiecafé
 • Lectio, herunder skemaændringer
 • Team-Danmark elever
 • Brobygning til folkeskoler, optagelsesprøver og kontakt til UU

Telefon nr.: 99 23 45 02
Email: VI@hj-gym.dk

Uddannelseschef Thomas Kaptain (TK)

Hovedområder: Stx, time- og fagfordeling

 • Time- og fagfordeling
 • Planlægning af SRP, SRO og dansk-historieopgaven
 • Stx: øvrigt
 • Årsplan
 • Skolefest
 • Forældrekonsultationer
 • Introforløb for nye elever
 • Introduktion til nye lærere
 • Afholdelse af MU-samtaler
 • Pædagogisk udvalg
 • Kontakt til Studievalg Nord
 • Sikkerhedsudvalg (rep. for udd.chef-gruppen)
 • Lectio, herunder skemaændringer

Telefon nr.: 99 23 45 03
Email: TK@hj-gym.dk