Print

Skriftlige prøver 2017

GENEREL VEJLEDNING OM PRAKTISKE FORHOLD VED PRØVER
Vigtigt at man sætter sig grundigt ind i vejledningen da det omhandler mødetid, klageret, hjælpemidler, snyd mm.
Klik her for at læse vejledning om praktiske forhold ved prøver

UDLEVERING AF OPGAVEN TIL SKRIFTLIGE PRØVER
Prøverne udleveres som udgangspunkt i papirform undtagen:

AFLEVERING AF OPGAVEN TIL SKRIFTLIG PRØVE
Ved følgende prøver afleveres i netprøver.dk:

  • STX
    • Biologi A, Dansk A, Dansk A med netadgang, Engelsk A med netadgang, Fransk begyndersprog A, Fysik A, Italiensk A, Samfundsfag A, Spansk A, Tysk forsættersprog A
  • HF
    • Dansk A, Dansk A med netadgang

Ved alle øvrige prøver afleveres opgaven i papirform.

For at kunne printe på skolens printere skal følgende link tilføjes som favorit i en internet browser fx safari, internet Explorer, Mozilla FireFox eller Google Chrome:
http://print2012.hj-gym.local:7290 EveryonePrint (Login med dit UNI-Login)

BLOKERING AF INTERNET ADGANG OG GYLDENDALS ORDBØGER
Internettet vil i forbindelse med nogle af terminsprøverne være lukket for de elever, som er til prøve. Den eneste side som er tilgængelig er:

I engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk og dansk må eleverne benytte Gyldendals online ordbøger.

Følgende link skal tilføjes som favorit i browseren: http://ordbog.gyldendal.dk/ (Link til online Gyldendals Ordbøger)
Alle elever som skal til skriftlig prøve skal downloade de ordbøger de skal bruge til prøverne.

Download og registrering skal være foretaget inden eleven kommer her på prøve dagen, da vi begrænser internetadgangen for de elever som skal til prøve før kl. 8 om morgenen i hele prøveperioden. Derfor kan elever IKKE logge på og registrere ordbøger.

Eleverne må ikke benytte internettet til deres besvarelse med mindre de deltager i forsøg.
Følgende hold har FULD adgang til internettet 3g FR/1 (2.del), 3a FR (2. del), 3a SP (2.del), 3b Engelsk, 3k Engelsk, 2p Dansk, 3a Dansk og 3m Dansk.

ORDBØGERNE HENTES HER
http://guga.gyldendal.dk/Ordbog/Download/Engelsk.aspx
Klik på det sprog, du skal bruge og følg instruktionerne på skærmen.
Når ordbogen/ordbøgerne er installeret skal du registrere dem med følgende oplysninger:

Brugernavn: eksamen@hjgym.dk
Kode: download