Print

Elevråd

Elevrådet på Hjørring Gymnasium og HF Kurser er et aktivt og indflydelsesrigt organ, hvis opgave det er at varetage elevernes stemme for at sikre så godt et studieliv som muligt. Som elever har vi i elevrådet mulighed for at løfte et fælles ansvar og føre ideer ud i livet, som gavner vores skolekammerater og os selv. 

Elevrådsformænd 2016 - 2017

Jens Løndal Horne, 2. Z

Felix Fage Jensen, 3. B