Print

Litteratursøgning

Bøger

 

Artikler

Skoda

SkoDa giver adgang til en lang række af professionelle databaser og leksika.

Du skal anvende dit UNI-Login. Har du ikke et sådant kan du få det ved bibliotekaren.

Skolernes databaseservice

Herfra adgang ( med password/UNI-login)) til en række væsentlige baser:

  • InfoMedia (8 avisers artikler fra 1996)
  • Gale SRC Gold (artikler på højt niveau om litteratur, historie og andre fag. Sprog: engelsk)
  • Faktalink (Bearbejdede og uddybende artikler om aktuelle og klassiske emner, links til videre læsning på internettet samt henvisninger til illustrationer, artikler, bøger, tv- og radioindslag m.m. Ideel til opgaveskrivning.)
  • ForfatterWeb (Elektronisk forfatterleksikon med introduktion til udvalgte forfattere primært danske, men også udenlandske)
  • Britannica Online (Mere end 118.000 opdaterede artikler fra et af verdens mest omfattende opslagsværker.)
  • Litteraturtolkninger (henvisninger til analyser og tolkninger af høj kvalitet. Især nordiske romaner, noveller og digte; men også en del kendte udenlandske værker analyseres)

I Galebaserne finder du flg. baser: Global Issues in Context; Litterature Resource Center.
Adgangskoden udleveres ved bibliotekaren. 

 

Film