Print

Optagelsesprøve til STX og HF

Den obligatoriske optagelsesprøve
Denne prøve er for elever der helt eller delvist ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøver.

Ansøgerne prøves i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Prøverne aflægges på folkeskolernes afgangsprøves niveau.


Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
Denne vurdering er for ansøgere, der af UU er erklæret ”ikke-uddannelsesparate”, og hvor forældre er uenige i UU’s afgørelse og ønsker en revurdering.

I uddannelsesparathedsvurderingen indgår både faglige, personlige og sociale forudsætninger. 

Faglige forudsætninger (optagelsesprøve)
Ansøgerne til både STX og HF prøves i de fag, som er beskrevet under den obligatoriske optagelsesprøve.

Personlige og sociale forudsætninger
Ansøgernes personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med optagelsesprøven. Følgende
vurderingskriterier indgår:

  • Evne til at indgå i faglig dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer,
  • Evne til at vurdere egne styrker og svagheder samt selvstændighed og motivation/engagement.