Print

Uddannelse job

HF giver adgang til utallige både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser og dermed til en bred vifte af efterfølgende jobmuligheder. Det kan være folkeskolelærer, pædagog, politibetjent, sygeplejerske, idrætspædagog, fysioterapeut, ergoterapeut eller andre professionsbacheloruddannelser. HF kan også være et godt udgangspunkt, hvis du vil læse jura, ernæring og sundhed eller mange andre universitetsuddannelser.

Tal eventuelt med din uu-vejleder for at høre nærmere.